Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centre Häme) has granted the company a subsidy under the Act on State Aid for Business Development (9/2014) business development grant from the European Regional Development Fund.

Jun 2, 2022

Support has been granted for the development of Aste Finland Oy’s industrial operations, processes and know-how into resource-wise. Objective 12.1 Strengthening SMEs, especially in the context of digitalisation and the green economy.

EU program related to the project: Sustainable Growth and Jobs 2014-2020 – Finnish Structural Funds Program.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt yritykselle valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Tukea on myönnetty Aste Finland Oy:n teollisen toiminnan, prosessien ja osaamisen kehittämiseen resurssiviisaaksi. Tavoitteena 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta.

Hankkeeseen liittyvä EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma.